Klachtenreglement

Als je klachten hebt over de verloskundige hulp van of de bejegening door een van ons, dan is het aan te raden eerst met de betreffende verloskundige zelf daarover te praten.

Door er over te praten kunnen we hopelijk het probleem bespreekbaar maken en oplossen. Dit zal niet makkelijk zijn, maar uiteindelijk voor beide partijen beter. 

Als een gesprek niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (www.knov.nl).